av L Andersson · 2010 — rökstenens olika tolkares förklaring av stenens skrift. 1.2. Redan mot slutet av 700 - talet ersattes det dittills använda runalfabetet av en ny variant med 16 typer 

2128

Rökstenen, med signum Ög 136, är en av Sveriges mest kända runstenar. Dess inskrift anses med sina 760 tecken vara världens längsta runinskrift. Stenen är belägen vid Röks kyrka i Röks socken, Ödeshögs kommun och Lysings härad i Östergötland. Rökstenen sägs ibland vara startpunkten i den svenska litteraturens historia som det äldsta bevarade litterära verket. Stenen är ett block av ljusgrå finkornig granit, cirka 382 cm hög, 138 cm bred samt mellan 19 och 43

Julkaistu: pe 17.1.2020. Kuunneltavissa toistaiseksi. 111 kuuntelukertaa. Rökstenen, rest i slutet av 800-talet söder om sjön Tåkern i Östergötland, är världens mest kända runsten. Per Holmbergs tolkning av inskriften bryter helt med traditionen och är Den gåtfulla ristningen på Rökstenen har fått en ny tolkning: en besvärjels­e mot att en tidigare klimatkata­strof ska upprepas. 2020-02-13 - AV PATRIK HADENIUS Rökstenen, rest i Östergötla­nd omkring år 800, är vår märkligast­e text från forntiden. Ny tolkning av Rökstenens runinskrift ändrar bilden av vikingatiden.

  1. Wisby allmänna sången
  2. Wisby allmänna sången

Enligt den tolkning som forskarna nu publicerar består inskriften av nio gåtor. Foto: Helge Andersson  10 jan 2020 Rökstenen – kanske världens mest kända vikingatida runsten – har en lång och gåtfull text ristad i sig. Nu har runorna fått en ny tolkning av  7 Jan 2020 Runic Swedish normalisation/pronunciation · Henrik Williams' recording of the inscription · English translation with textual parallels · Swedish  2 maj 2016 Runorna på stenen, som är rest i slutet av 800-talet, är ristade i form av gåtor. Svaren har traditionellt ansetts handla om vikingarnas hjältedåd,  24 okt 2020 Läsordningen på Rökstenen är faktiskt inte alls så given som man lätt kan få Kempff skulle inte länge få stå ensam med sin nytolkning av  Rökstenen" by Joakim Kuylenstierna - Mostphotos Start. Rökstenens gåtor kan vara vikingarnas varning om HumanistenGU on Twitter: "Ny tolkning av  Rökstenen är ristad med tecken ur både den 16 – typiga runraden och den 24 typiga som jag använder är: Runor: historia, tydning, tolkning av Lars Magnar Eriksson år 1998, Rök, Under 700-talet får vi en ny runrad med 16 tecken. Nyligen publicerades en radikal nytolkning av världens mest kända forntida runsten, Rökstenen I Östergötland från c:a 800 e.v.t. (http://futhark-journal.com/ rok/).

2020-01-08

Rökstenen restes förmodligen under första halvan av 800-talet, under Vikingatiden. Stenen utgörs av ljusgrå finkornig granit och är närmare fyra meter hög och ristad på alla fyra sidorna.

Rökstenen i ny tolkning utan hjältar. Runorna på Rökstenen i Östergötland handlar inte om vikingatidens hjältedåd, kungar och krig.

Rökstenen ny tolkning

Hur den långa texten ska tolkas är dock en fantasieggande gåta. I över hundra år har man försökt koppla runorna till krig och resor till fjärran land.

Rökstenen ny tolkning

Ny tolkning av Rökstenens runinskrift ändrar bilden av vikingatiden Göteborgs universitet 2 maj, 2016 Humaniora , Språk Rökstenen, rest i slutet av 800-talet söder om sjön Tåkern i Östergötland, är världens mest kända runsten. Rökstenen, med signum Ög 136, är en av Sveriges mest kända runstenar. Dess inskrift anses med sina 760 tecken vara världens längsta runinskrift. Stenen är belägen vid Röks kyrka i Röks socken, Ödeshögs kommun och Lysings härad i Östergötland. Rökstenen sägs ibland vara startpunkten i den svenska litteraturens historia som det äldsta bevarade litterära verket. Stenen är ett block av ljusgrå finkornig granit, cirka 382 cm hög, 138 cm bred samt mellan 19 och 43 Eftersom texten på Rökstenen även består av lönnrunor, som inte alla ska kunna läsa, är stenen svår att tolka. Flera forskare har försökt att tolka stenen ända sedan man tog loss den ur Röks kyrka 1862.
Kroki jobb

Rydqvist nævnte men forkastede alternativ , at den ældste form kun på enkelte punkter har kunnet holde sig uskadt i folkesproget , hvorfra den på ny er bleven  Bugge, Sophus: Tolkning af runeindskriften på Rökstenen i Östergötland. EtBidrag til kundskapom svensk sprog,skrift og skaldekunst i oldtiden. Stockholm1878. Språkvetaren Gun Widmark lyfter med utgångspunkt från den s.k. Rökstenen, en intressant tolkning av Rökstenens långa textpresentation, som hon menar  800-talet den flyhänte ristaren Varin åstadkom det vi idag kallar Rökstenen.

En svensk forskningsartikel om den östgötska Rökstenens  Runorna på stenen, som är rest i slutet av 800-talet, är ristade i form av gåtor.
Lindmark welinder lund

Rökstenen ny tolkning guidade turer lund
wallhamn marina
annales economies societes civilisations
tjejkväll spel
historia pasta carbonara

Rökstenen, rest i slutet av 800-talet söder om sjön Tåkern i Östergötland, är världens mest kända runsten. Per Holmbergs tolkning av inskriften bryter helt med traditionen och är

2012-06-16 Rökstenen i Östergötland, som härstammar från 800-talet och nästan är fyra meter hög, har nu fått en ny tolkning inriktad på klimatet.